acte necesare pentru inlocuirea acoperisului

Ce acte sunt necesare pentru repararea sau modificarea acoperișului?

Există un dicton românesc care evidențiază un aspect de o importanță majoră în viața unui om: „să ai un acoperiș deasupra capului”. Și, într-adevăr, acoperișul este una dintre cele mai importante părți ale unei construcții. Acesta stă în calea intemperiilor naturii, conservând atât integritatea imobilelor, cât și atmosfera din interiorul acestora.

Dar, în funcție de materialul din care este confecționat, acoperișul poate avea nevoie de reparații sau chiar de înlocuire. Acoperișul din țiglă metalică, de exemplu, are o durată de exploatare de 50 de ani, ceea ce vă poate scuti de grijile și stresul unei înlocuiri o perioadă foarte lungă de timp. Alte materiale, însă, sunt mai predispuse la deteriorare sub acțiunea factorilor externi, drept pentru care apare necesitatea reparațiilor.

Așadar, este foarte posibil să apară necesitatea schimbării acoperișului. Pe lângă toate demersurile prealabile necesare, precum evaluarea costurilor, stabilirea bugetului, alegerea materialelor și așa mai departe, mai apare un aspect, de o importanță majoră. Este vorba despre aspectul legal.

De ce aspecte legislative trebuie să se țină cont atunci când se modifică un acoperiș

Conform Legii 50/1991, orice modificare din apartament sau casă trebuie să obțină de la primărie un Certificat de Urbanism și o Autorizație de Construire. Cum acoperișul face parte din structura unei construcții, orice modificare a lui intră sub incidența Legii 50, supunându-se normelor imperative ale acesteia.

Ignorarea prevederilor legale nu este absolut deloc o idee bună, întrucât acestea pot atrage sancțiuni. Articolul 26 din Legea 50/1991, alineatul 1, enumeră o serie de fapte care constituie contravenții, asta dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni.

Obținerea actelor necesare este cu atât mai importantă în cazul clădirilor de patrimoniu, care intră sub incidența Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Ce acte sunt necesare pentru a obține un Certificat de Urbanism în vederea modificării unei locuințe sau anexe gospodărești

Pentru a obține un Certificat de Urbanism, trebuie să mergeți la primărie cu următoarele acte:

 • Cerere-tip, care cuprinde elementele de identificare a solicitantului, a imobilului și elementele care definesc scopul solicitării;
 • Copie după actul de proprietate;
 • Chitanță de achitare a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism;
 • Două planuri cadastrale la scară 1/500;
 • Două planuri cadastrale la scară 1/2000.

Certificatul de Urbanism se emite de autoritățile prevăzute la articolul 4 din Legea 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, abilitate să autorizeze lucrările de construcții, și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Menționarea scopului emiterii acestuia este obligatorie.

Ce acte trebuie să depuneți pentru obținerea Autorizației de Construire

După ce ați obținut Certificatul de Urbanism, trebuie să depuneți actele pentru eliberarea Autorizației de Construire. Iată de ce aveți nevoie:

 • Actul de proprietate, în copie legalizată;
 • Certificatul de rol fiscal;
 • Proiect pentru obținerea autorizației de construire;
 • Toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 • Certificatul de Urbanism (copie)
 • Contract cu o firmă de salubrizare;
 • Acordul notarial al vecinului sau al coproprietarilor, după caz;
 • Chitanța care atestă plata taxei de emitere.

Cât costă taxele de emitere ale Certificatului de Urbanism, respectiv a Autorizației de Construire

În conformitate cu Articolul 474 din Codul Fiscal:

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, diferă în funcție de:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism:

 1. a) până la 150 m2, inclusiv, 5-6 lei
 2. b) între 151 și 250 m2, inclusiv, 6-7 lei
 3. c) între 251 și 500 m2, inclusiv, 7-9 lei
 4. d) între 501 și 750 m2, inclusiv, 9-12 lei
 5. e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv, 12-14 lei
 6. f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2care depășește 1.000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

În schimb, pentru Autorizația de Construire, lucrurile stau altfel: taxa pe care va trebui să o achitați reprezintă un cuantum de 0.5% din valoarea trecută în proiect pentru funcțiunea locuinței și 1% pentru altă destinație (se plătește la primărie).

Sperăm ca aceste indicații să vă fie de ajutor în demersul de modernizare a acoperișului dumneavoastră, vă recomandăm totuși să verificați punctual legislația în vigoare la momentul renovării, respectiv, Codul Fiscal actualizat!

Vrei mai multe informații sau să te punem în legătură cu un specialist? Trimite-ne câteva detalii despre proiect, chiar și poze, și revenim cu un răspuns!