degivrare acoperis jgheaburi burlane sisteme pluviale

Sisteme de degivrare acoperișuri, sisteme pluviale și suprafețe circulabile

În perioada sezonului rece, persoanele au tendința de a subestima pericolele reprezentate de formarea poleiului sau de depunerile de zăpadă, asta până când se produce un accident, oricât ar fi el de mic.

Un strat subțire de gheață sau zăpadă compactată poate deveni un real pericol atât pentru pietonii de toate vârstele cât și pentru automobile sau pentru alte bunuri.

Pentru a preveni aceste accidente, vă recomandăm ca o soluție la îndemână, sistemele electrice de  degivrare a zonelor periculoase.

 

Tipuri sisteme de degivrare

degivrare acoperis

Degivrare acoperiș

degivrare sistem pluvial, degivrare jgheaburi, degivrare burlane

Degivrare sistem pluvial

degivrare dolie

Degivrare dolie/

Degivrare scurgeri terase

degivrare pavaje

Degivrare suprafețe exterioare circulabile

incalzire pardoseala

Încălzire prin pardoseală

1. SISTEME DE DEGIVRARE CU INSTALARE PE ACOPERIȘ

Adesea, pe părțile inferioare ale acoperișului care nu sunt încălzite (mai ales acoperișurile calde) se acumulează multă zăpadă și gheață. În timp acestea se transformă într-o ieșitură mare și grea („un fel de streașină”). În timpul perioadelor de dezgheț o astfel de „streașină” poate să se rupă, ceea ce aproape întotdeauna duce la distrugerea jgheabului și prezintă un real pericol pentru trecători. Astfel, degivrarea acoperișului este o măsură recomandată pentru protecția imobilului, a integrității personale și a bugetului familial.

Necesitatea acestei investiții se reflectă în costurile cu reparațiile acoperișului odată cu venirea primăverii, în costurile cu renovarea interioarelor inundate, în reparațiile automobilelor parcate în apropierea clădirii sau în costurile cu tratamentele survenite în urma accidentărilor umane.

Un astfel de sistem se compune din cabluri electrice cu rol de încălzire care se montează pe acoperiș si care sunt controlate de un termostat care va comanda funcționarea automată a sistemului în funcție de condițiile climatice cum sunt temperatura și umiditatea.

Sistemul de topire a zăpezii și a gheții de pe acoperișuri poate fi instalat pe orice tip de acoperiș pentru a evita acumularea gheţii și deteriorarea construcțiilor în urma înghețului fața­delor și a acoperișurilor clădirilor. Acesta trebuie să fie instalat de-a lungul mar­ginii acoperișului sau în locuri unde există un risc de acumulare a gheții și a zăpezii.

Investiția într-un astfel de sistem este profitabilă pe termen lung, deoarece cablurile și termostatele au perioade mari de garanție, sunt rezistente la raze UV și schimbări climatice, neavând nevoie de o mentenanță deosebită.

2. SISTEME DE DEGIVRARE CU INSTALARE ÎN JGHEABURI ȘI BURLANE

Atunci când soarele iernii topește zăpada și gheața de pe marginile acoperișului și din jgheaburi, încep să se formeze țurțuri, care în timp pot provoca daune serioase clădirii și prezintă, de asemenea, un pericol pentru vehicule și pietoni. Mai întâi de toate, pentru a evita toate cele amintite mai sus dar si curățarea manuală a gheții, este necesar să fie instalate cablurile de încălzire în toate zonele unde apa se strange, cum ar fi dolii, jgheaburi şi burlane. Acestea vor preveni deteriorarea jgheaburilor și a burlanelor și a celorlalte elemente ale sistemului pluvial.

Este necesar să fie protejat acoperi­șul de îngheț în locuri unde pot apă­rea astfel de dificultăți, de exemplu:

 • streașină îndreptată către sud
 • în jurul ferestrelor rabatante/ lumina­toare
 • la 1-1,5 m sub nivelul acoperișul clă­dirilor vechi, de exemplu, în cazul etajelor superioare de mansarda încălzita
 • pe acoperișuri cu pantă redusă unde încărcătura de zăpadă poate depăși, de obicei, capacitatea de rezistenta a construcți­ei acoperișului.

AVANTAJELE degivrării sistemului pluvial, a jgheaburilor și a burlanelor:

 • Păstrează jgheaburile și burlanele fără gheață și zăpadă.
 • Evacuează gheaţa topită.
 • Lipsa de formaţiuni periculoase din gheață sau depuneri de zăpadă pe elementele acoperișului.
 • Lipsa pericolului de cădere pe trecători a gheții/țur­țurilor sau a zăpezii.
 • Lipsa deteriorării clădirilor şi ale elementelor aco­perișului în perioada de iarnă.

3. SISTEME DE DEGIVRARE CU INSTALARE ÎN DOLIE

Instalarea cablurilor de încălzire în dolie, de obicei, se efectuează pentru clădiri mari. Cablul de încălzire este pus înainte și înapoi de-a lungul doliei pentru a ajunge la dimensiunea corespunzătoare a puterii termice pe metru pătrat de suprafață. Recomandăm utilizarea unei benzi speciale pentru a fixa cablul în dolie și a unui lant de plastic pentru a fixa cablul în burlan în situația în care se optează pentru această variantă.

4. SISTEME DE DEGIVRARE A SCURGERILOR DE PE ACOPERIȘURILE PLATE

Scurgerile de pe acoperișurile plate  pot fi proteja­te cu ajutorul cablurilor de încălzire scurte instalate în formă de spirală în jurul orificiului de intrare. Utilizarea cablului de încălzire permite evitarea acumulării zăpezii sau a gheții în jurul pâlniilor de scurgere şi asigura­rea evacuării apei fără probleme.

5. SISTEME DE DEGIVRARE A SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE CIRCULABILE

Ca și în alte zone din aer liber, în timpul iernii, zăpada și gheața trebuie îndepăr­tate de pe suprafețele circulabile pentru a oferi acces sigur spre clădiri. Acest lucru se poate face manual sau într-un mod mai convenabil – prin intermediul sistemului electric de topire a zăpezii și a gheții, care este controlat de un termostat cu senzori de temperatură și umiditate şi poate monitoriza chiar două zone simultan, economisind energia și reducând costurile suplimentare.

Cele mai frecvente locuri de instalare a sistemelor de topire a gheții și a zăpezii sunt parcările, trotuarele, partea carosabilă, treptele exterioare, platfor­mele de încărcare și podurile.

Scopul principal al instalării este topi­rea zăpezii sau a gheții de pe suprafe­țele circulabile.

Controlul automat al sistemului de topire a zăpezii și a gheții previne aşe­zarea zăpezii pe anumite suprafețe și le face potrivite pentru circulație la orice oră din zi și din noapte.

AVANTAJELE degivrării suprafețelor circulabile, alei, pavaje etc.:

 • Îndepărtarea eficientă a zăpezii
 • Căi și trotuare sigure pentru vehicule și pietoni
 • Economisirea costurilor pentru repararea suprafețe­lor circulabile după trecerea iernii
 • Protejarea mediului înconjurător împotriva deteriorării asociate cu utilizarea amestecurilor de sare și antigel
 • Curățarea continuă a zăpezii
 • Controlul inteligent a două zone cu un consum redus de energie
 • Nu conține PVC, sunt cabluri de încălzire bifilare și co­voraşe de încălzire electrică (IEC 60800 și IEC 62395)
 • Sistemul nu necesită întreținere, are o garanție completă de 20 de ani pentru cablurile şi covoraşe­le de încălzire.

6. SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ ÎN PARDOSEALĂ

Acest sistem electric de încălzire în pardoseală oferă confortul maxim, distribuind caldura uniform în întreaga încăpere, creând zona cea mai caldă acolo unde este nevoie de ea, în pardoseală. Sistemul de încălzire prin radiatoare asigură mișcarea de convecţie a aerului până la înălțimea capului și a tavanului, după care se deplasează în jos, întorcându-se la nivelul picioarelor ca aer rece.

Datorită diferențelor mici de temperatură între diverse puncte din cameră, mișcarea aerului este foarte lentă astfel încât nu antrenează particulele de praf, făcând ca acest sistem de încălzire să fie recomandabil persoanelor suferinde de astm sau alergie.

AVANTAJELE sistemului electric de încălzire în pardoseală:

 • se poate instala sub toate tipurile de pardoseli, excepție făcând parchetul masiv mai gros de 20 mm;
 • confort termic sporit pentru întreg corpul de la picioare la cap, deoarece nu produce decât o ușoară mișcare a aerului, mișcarea particulelor de praf fiind redusă considerabil, acest amănunt făcând sistemul recomandabil suferinzilor de astm sau alergii;
 • este un sistem ascuns (nu ocupă spațiu) ceea ce înseamnă că beneficiarul nu mai este restricționat în aranjarea mobilierului;
 • reglajul independent pe fiecare încăpere se traduce printr-un cost redus cu exploatarea instalației;
 • nivelul scăzut al câmpurilor electrice sau magnetice;
 • este un sistem fără mentenanță: acest sistem nu necesită ISCIR, întreținere, reparații, revizii periodice, nu necesită înlocuirea după o anumită perioadă de timp 10-15 ani (precum centralele termice), durata de viață fiind comparativă cu cea a imobilului;
 • este cel mai simplu sistem de încălzire format dintr-un cablu încălzitor/covoraș încălzitor și un termostat;
 • sistem ecologic, nu are emisii de gaze și noxe;
 • este un sistem sigur, neexistând posibilitatea de accidente, explozii sau alte pericole;
 • nivelul de satisfacție este maxim având un randament de 100% și lipsa stresului de funcționare (neavând probleme de funcționare);
 • durata mare de exploatare.